Opbrengstdervingpercentages voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen; geactualiseerde help-tabellen en opbrengstdepressiekaarten

F. Brouwer, J.T.M. Huinink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In 1983 heeft de Dienst Landelijk Gebied (voormalige Landinrichtingsdienst) de eerste HELP-tabellen samengesteld. Deze tabellen geven voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen de opbrengstdervingspercentages voor akkerbouw en melkveehouderij. In 1987, 1993 en 1998 zijn de tabellen geactualiseerd en/of aangevuld voor andere landbouwkundige gebruiksvormen. In 2001 heeft het Expertisecentrum LNV de HELP-tabellen opnieuw aangepast, waarbij met name voor grasland wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze aangepaste HELP-tabellen zijn gekoppeld aan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Hieruit zijn voor vijf bodemgebruiksvormen opbrengstdepressiekaarten gemaakt: voor grasland, bouwland, (zomer)groente, fruitteelt (groot en klein) en boomteelt.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages38
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.429

  Keywords

  • soil water
  • water table
  • soil surveys
  • maps
  • yield losses
  • grasslands
  • arable land

  Cite this