Op zoek naar de "ware" neerslag en verdamping; toetsing van de met het STONE 2.1-instrumentarium berekende verdamping aan literatuurgegevens en aan regionale waterbalansen, en de gevoeligheid van het neerslagoverschot op de uitspoeling van nutriënten

H.T.L. Massop, P.J.T. van Bakel, T. Kroon, J.G. Kroes, A. Tiktak, W. Werkman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het neerslagoverschot is van grote invloed op de door het STONE-instrumentarium berekende N- en P-belasting van grond- en oppervlaktewater. Naar de hiervoor meest bepalende processen neerslag en verdamping, zoals die voor STONE 2.1 als randvoorwaarden worden opgelegd of worden berekend, is een beperkte gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Daaruit volgt dat het niveau van de potentiële verdamping van grasland systematisch te hoog wordt berekend. De vergelijking met de verdampingsreducties volgens de HELP-tabel indiceren een te geringe berekende reductie voor droogtegevoelige zandgronden. Ook is een vergelijking gemaakt met gegevens uit de literatuur en met de verdamping als restpost van de waterbalansen van een aantal gebieden. Voor het Holocene deel van Nederland is er een goede overeenkomst; voor het Pleistocene deel van Nederland is de verdamping als restpost van de waterbalans enigszins lager dan de door STONE 2.1 berekende verdamping. Door het gedateerd zijn van historische gegevens en door de onbetrouwbaarheid van de waterbalansen zijn dit geen harde conclusies
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages108
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1158
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • lysimetry
  • nitrogen
  • phosphorus
  • leaching
  • precipitation
  • evaporation
  • surpluses
  • water balance

Cite this