Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw

M.E. Sanders, J. Westerink, G. Migchels, H. Korevaar, R.H.E.M. Geerts, J. Bloem, F.A.N. van Alebeek, A.G.M. Schotman, T.C.P. Melman, M. Plomp, G.J.D.M. Muskens, R.A.F. van Och

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De rijksoverheid werkt al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in haar beleid. Er is een keur aan goede voornemens, doelstellingen, subsidies, en wet- en regelgeving op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen, mestwetgeving). In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal is ‘duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit’ een thema waar het kabinet op inzet. Een samenhangende beleidslijn waarin wordt aangegeven hoe een duurzaam landbouwkundig beheer voor biodiversiteitbehoud in 2020 kan worden bereikt, is er echter nog niet. Ook de sector zelf werkt al jaren aan verduurzaming van de landbouw. Er zijn allerlei initiatieven, convenanten en projecten, voornamelijk binnen deelsectoren van de landbouw (zoals de melkveehouderij), hoewel behoud van biodiversiteit daar (nog) niet altijd onderdeel van uitmaakt. Vanuit al die verschillende invalshoeken, beleidsvelden en sectoren komt momenteel geen samenhangend beeld naar voren van wat nu die biodiversiteit is die men wil behouden door duurzame landbouw en wat er moet gebeuren om de gewenste biodiversiteit te bereiken. Deze brochure is geschreven voor de rijksoverheid, maar ook voor belanghebbenden uit de sector die graag een overzicht hebben van maatregelen en de bijdragen van eenieder, met als doel het bereiken van een duurzame landbouw waar natuur en biodiversiteit integraal deel van uitmaken.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages63
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • sustainable agriculture
  • nature management
  • nature conservation
  • biodiversity
  • government policy
  • netherlands

Cite this