Op weg naar een natter Nederland; onderzoek in het kader van de verdrogingsproblematiek

J. Hoeks

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Verandering van landgebruik, bevolkingstoename en verstedelijking hebben geleid tot diepere ontwatering, meer grondwaterverbruik, afname van grondwatervoeding, en verdroging van natuurgebieden. Vernatting is nodig om verdwenen natuurwaarden te herstellen. Dit heeft consequenties voor verscheidene functies in het landelijk gebied. Om de effecten hiervan te voorspellen moet de bestaande kennis operationeel worden gemaakt in de vorm van vuistregels, tabellen en andere beslissingondersteunende systemen. Hiervoor zijn dynamische, proces-georiënteerde modellen nodig. In de belangenafweging moeten ook de natuurwinst en economische aspecten worden betrokken. Optimaliseringstechnieken kunnen de efficiëntie van de maatregelen vergroten.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 75-87
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this