Op het randje – een plantensociologische analyse van heischraal grasland op defensieterreinen

R. Haveman, I. de Ronde

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademic

Abstract

Heischrale graslanden (Nardetalia) behoren, tenminste in hun soortenrijkere vormen, tot de sterk bedreigde ecosystemen in Nederland. De achteruitgang in areaal en in kwaliteit is al in 2002 geschetst door Weeda. Ten behoeve van de uniformering van de vegetatiekarteringen die Dienst Vastgoed Defensie uitvoert voor militaire terreinen wordt gewerkt aan een standaardtypologie van vegetatietypen.
Original languageDutch
Pages (from-to)77-96
Number of pages19
JournalStratiotes
Volume47
Publication statusPublished - 2015

Cite this