Ontwikkelingen in het kwikgehalte van vis uit enkele Nederlandse binnenwateren, in het bijzonder het Noordzeekanaal, het Eemskanaal en het Haringvliet

H. Pieters, J. Speur

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Uit diverse oppervlaktewateren in Nederland zijn in 1987 monsters aal, baars en snoekbaars geanalyseerd op het gehalte aan kwik in het visvlees. Het kwikgehalte in aal varieerde van 0,14 mg/kg Hg (Twentekanaal) tot 0,45 mg/kg Hg (Nieuwe Merwede) voor aal met een lengte tussen 30 en 40 cm. In grotere aalmonsters (40-55 cm) werden kwikgehalten tussen 0,20 en 0,82 mg/kg Hg gemeten. Voor snoekbaars en baars lag het kwikgehalte tussen 0,25 en 0,77 mg/kg Hg. In geen van de vismonsters werd de norm van 1 mg/kg Hg overschreden. De gehalten voor het Noordzeekanaal, het Eemskanaal en het Haringvliet worden besproken in relatie tot de verontreinigingsgraad van de waterbodem ter plaatse. Trends worden gegeven voor het kwikgehalte in aal uit het IJsselmeer, de Boven Merwede, het Hollands Diep, het Haringvliet en de Rijn bij Lobith.
  Original languageDutch
  Place of PublicationIJmuiden
  PublisherRijksinstituut voor Visserijonderzoek
  Number of pages11
  Publication statusPublished - 1988

  Publication series

  NameRapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
  No.MO 88-03

  Cite this