Ontwikkeling zeebodemintegriteit op het Friese Front en de Centrale Oestergronden in relatie tot bodemberoerende visserij: Verslag expert workshop

R.H. Jongbloed, D.M.E. Slijkerman, R. Witbaard, M.S.S. Lavaleye

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het bodemecosysteem van het diepe, slibrijke, noordelijke deel van het NCP wordt momenteel nog niet beschermd. Dit type ecosysteem is aanwezig in de gebieden het Friese Front en de Centrale Oestergronden. Deze gebieden zijn door het Kabinet aangemerkt als zoekgebieden voor ruimtelijke beschermingsmaatregelen. In dit rapport richten we ons op de vraag: - Wat ontwikkelt zich aan habitatkarakteristieken, en vervolgens aan soorten, als je de gebieden sluit voor bodemberoerende visserij? Deze vraag is uitgediept middels een workshop met tien experts van zes Nederlandse organisaties met expertise op het gebied van o.a. mariene ecologie, geologie, morfologie, processen, taxonomie, Noordzee benthos, en impacts van menselijke activiteiten, waaronder visserij.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages55
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C212/13

Keywords

  • fisheries
  • marine fisheries
  • marine ecology
  • soil ecology
  • north sea
  • knowledge transfer
  • inventories

Cite this