Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest

H.C. de Boer, N.J.M. van Eekeren, M.C. Hanegraaf

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Tussen 2000 en 2003 is op twee proefvelden in Noord-Brabant (Bakel en Budel) de waarde van verschillende organische meststoffen als stikstof(N)meststof onderzocht. Daarnaast is ook het effect van meerjarige bemesting op bodemkwaliteit bestudeerd. In 2004 en 2005 is het onderzoek te Bakel voortgezet als onderdeel van het project ‘Zorg voor Zand’. Dit project heeft als doel de bodemkwaliteit en het opbrengstniveau van zandgronden op peil te houden. De onderzoeksvragen zijn: (1) in hoeverre zijn verschillende mestsoorten in staat het opbrengstniveau van grasland op peil te houden en (2) welk effect heeft mestsoort op de bodemkwaliteit. Geconcludeerd wordt dat bemesten met vijf verschillende organische mestsoorten of kunstmest gedurende zes jaar alleen bij bemesting met gewone drijfmest een stijgende trend in opbrengst tot gevolg had. Tussen de behandelingen zijn verschillen gevonden in chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages29
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij
PublisherAnimal Sciences Group
No.69

Keywords

  • farmyard manure
  • slurries
  • fertilizers
  • composts
  • grasslands
  • sandy soils
  • soil chemistry
  • soil quality
  • noord-brabant

Cite this