Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2010

F.E. Fey-Hofstede, N.M.J.A. Dankers, A. Meijboom, P.W. van Leeuwen, M.L. de Jong, E.M. Dijkman, J.S.M. Cremer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit project wordt de lange termijnontwikkeling van mosselbanken, en de factoren die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen, onderzocht. Hiervoor worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. Drie mosselbanken worden sinds 1997 gevolgd, één sinds 1998, twee sinds 2002, één sinds 2003 en zeven mosselbanken worden sinds 2006 gevolgd. In deze rapportage wordt de ontwikkeling van deze veertien mosselbanken tot en met 2010 beschreven. De meeste mosselbanken uit het project bestaan inmiddels uit mosselen van meerdere jaarklassen. Uit de gegevens die gedurende de jaren zijn verzameld blijkt dat naarmate een mosselbank ouder wordt het percentage levende mosselen langzaam afneemt tot ongeveer 40%. De rest van het oppervlak van de mosselbank bestaat dan uit lege mosselschelpen, ingevangen schelpen van andere soorten, slakken, andere schelpdieren, pokken en macro-algen. De afname in levende mosselen op een mosselbank wordt voornamelijk veroorzaakt door stormen en predatie. Lokale, matige mosselbroedvallen op individuele mosselbanken kunnen de afnemende mosselpopulatie op de korte termijn in stand houden, maar af en toe optredende goede broedvallen zijn nodig voor lange termijnoverleving van een mosselbank. De laatste jaren zijn veel van de onderzochte mosselbanken bedekt geraakt met Japanse oesters. Toch zijn er tussen de oesters nog veel mosselen te vinden en kan gesproken worden van gemengde mosselbanken. De oesters in de mosselbanken lijken in sommige gevallen voor extra stevigheid te zorgen, hoewel er ook delen met oesters verdwijnen tijdens winterstormen.
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherIMARES
Number of pages66
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C101/11

Keywords

  • mussels
  • crassostrea gigas
  • mussel culture
  • monitoring
  • ecotypes
  • ecology
  • wadden sea

Cite this

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., van Leeuwen, P. W., de Jong, M. L., Dijkman, E. M., & Cremer, J. S. M. (2011). Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2010. (Rapport / IMARES Wageningen UR; No. C101/11). IMARES. https://edepot.wur.nl/180561