Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2013

F.E. Fey-Hofstede, N.M.J.A. Dankers, A. Meijboom, P.W. van Leeuwen, M. Jong, E.M. Dijkman, J.S.M. Cremer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

IMARES Wageningen UR bestudeert de langetermijnontwikkeling van een twaalftal mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee met speciale aandacht voor de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het WOT-thema Informatievoorziening Natuur. Dit rapport gaat over de situatie in 2013. De resultaten van de jaarlijkse kartering en populatiemeting geven een beeld van de ontwikkeling van mosselbanken over een groot aantal jaren. De mosselbanken gaan in het algemeen na het jaar van ontstaan langzaam in oppervlakte, bedekkingspercentage en populatiedichtheid achteruit. Op de mosselbanken neemt dan het percentage lege schelpen, algen, zeepokken en restgewicht toe in verhouding tot de levende mosselen. De afname in oppervlakte en bedekking wordt af en toe tenietgedaan door een goede broedval, waarna het proces opnieuw begint. Over de jaren ontstaat dus geleidelijk een mosselbank met meerdere jaarklassen en met een gevarieerde gemeenschap. Ondanks de overeenkomsten in algemene ontwikkeling zijn er jaarlijks grote verschillen te zien in de ontwikkeling tussen individuele mosselbanken. Deze verschillen kunnen ontstaan door locatie (en dus blootstellingen aan storm of predatie) of door karakteristieken van de mosselbank (de mate waarin deze bestand is tegen stormen en predatie).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES
Number of pages83
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES
No.C159/14
NameWOt-technical report
No.20

Keywords

  • mussels
  • fishery resources
  • habitats
  • nature conservation
  • wadden sea

Cite this