Ontwikkeling van een screeningsmethode voor [beta]2 - agonisten in weefsel : residuen van clenbuterol in vlees en organen van slachtkuikens en kalveren

W. Haasnoot, A.R.M. Hamers, C.A. Kan, R. Schilt, F.A. Huf

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In verband met de controle op het oneigenlijk gebruik van clenbuterol en andere [beta]2 - agonisten is het noodzakelijk over gegevens te beschikken over de wijze van toediening aan en het voorkomen van residuen bij pluimvee. In de literatuur zijn gegevens over een mogelijke residuvorming van o.a. clenbuterol in vlees en organen van pluimvee niet beschreven. Over de toepassing van clenbuterol en andere [beta]2 - agonisten bij pluimvee zijn wel enkele gegevens bekend. Om deze reden werd een dierexperiment uitgevoerd, waarbij aan kuikens gedurende vijf dagen clenbuterolhoudend voeder (1 mg/kg) werd verstrekt. Direct volgend op de toediening en één dag daarna werden de kuikens gedood en werden monsters van vlees, nier, lever, spiermaaginhoud en blindedarminhoud genomen. Voor de bepaling van clenbuterol werd een, recent ontwikkelde, muili-screeningsmethode voor [beta]2 - agonisten toegepast, welke gebaseerd is op een enzym-immunologische test (EIA).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages24
Publication statusPublished - 1991

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.91.03

Keywords

  • clenbuterol
  • poultry meat
  • chicken meat
  • beef
  • veal
  • organs

Cite this