Ontwikkeling van een rekenmethodiek voor broeikasgasemissies tijdens transport : toepassing binnen het project Venlog

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het berekenen van de carbon footprint wordt gebruik gemaakt van de levenscyclusanalyse (LCA). Met deze methode kunnen de (broeikasgas)emissies worden berekend die in iedere schakel in de productieketen optreedt. Het Productschap Tuinbouw beschikt over een protocol dat specifiek is ontwikkeld voor het berekenen van broeikasgasemissies van tuinbouwproducten. Dit protocol bevat nog geen rekenmethodiek voor broeikasgasemissieberekeningen tijdens transport per trein, binnenvaartschip en shortseaschip. In dit rapport wordt een methodiek voor deze transportmodaliteiten ontwikkeld. Met de rekenregels behorende bij de ontwikkelde methodiek kunnen broeikasgasemissies per ton per kilometer worden berekend. Bij de rekenregels worden parameters van standaardwaarden uit de literatuur voorzien maar heeft de gebruiker zelf de vrijheid om eigen parameterwaarden te gebruiken.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameNota / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap
PublisherLEI Wageningen UR

Keywords

  • horticultural crops
  • agricultural products
  • fresh products
  • greenhouse gases
  • emission
  • sea transport
  • rail transport
  • inland waterway transport
  • life cycle assessment
  • calculation

Cite this