Ontwikkeling van een onderbouwd evaluatie-instrument voor de practice-based interventie 'cursus Evenwicht'

Ellen J.I. van Dongen, C. Pieterse, A. Haveman-Nies

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In de gezondheidsbevordering worden veel practice-based interventies uitgevoerd, die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en waarvan het lastig is de effectiviteit aan te tonen. Een van deze interventies is de cursus Evenwicht van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, voor kinderen met overgewicht en hun ouder(s). Dit artikel beschrijft in heldere stappen hoe voor de cursus Evenwicht een interventietheorie is opgesteld en aan de hand daarvan een evaluatie-instrument is ontwikkeld. In elke stap is intensief gebruik gemaakt van zowel kennis uit de wetenschap (onder andere empirische studies) en kennis uit de praktijk (onder andere via interviews met cursusleiders). De wisselwerking tussen beide werkvelden is uitgebreid beschreven en kan als handleiding dienen voor de onderbouwing en evaluatie van andere praktijkinterventies. In de eerste stap zijn de cursusdoelen gespecificeerd, ofwel de verandering in gedrag waar de cursus aan probeert bij te dragen. Bij de tweede stap is onderzocht via welke gedragsdeterminanten de cursusactiviteiten inspelen op de doelgedragingen. Vervolgens zijn op basis van deze uitkomsten evaluatievragenlijsten opgesteld, die na een pre-test praktisch bruikbaar zijn bevonden voor de evaluatie van de cursus. De stappen die in dit artikel beschreven worden, zijn bruikbaar voor het opstellen van de interventietheorie en evaluatie-instrumenten voor andere practice-based interventies.
Original languageDutch
Pages (from-to)224-230
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume92
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2014

Cite this