Ontwikkeling van een indicator om te sturen op nitraat; gegevens en regressie-analyse voor het eerste meetseizoen (2000-2001)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het project STuren OP NITraat wordt gezocht naar verbanden tussen zogenaamde kandidaat-indicatoren voor de nitraatbelasting van het grondwater. Na analyse van de gegevens van één meetseizoen (2000/2001) komt in ieder geval de indeling in drie Gt-groepen naar voren als een verklarende factor voor het niveauverschil in de gemeten nitraatconcentraties in het voorjaar van 2001. De hoeveelheid Nmin in oktober-december 2000, gesommeerd over de drie bodemlagen (i.e. 0-90 cm), komt naar voren als het meest geschikt als indicator voor nitraatuitspoeling. Opschaling naar bedrijfsniveau resulteert in een voorspelling op basis van rekenregels van de bedrijfsgemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater met een veel lagere voorspelfout dan wanneer op puntniveau voorspellingen worden gedaan. Dit biedt zicht op een praktisch toepasbare indicator op bedrijfsniveau.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages65
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.772
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • animal manures
  • leaching
  • nitrates
  • groundwater pollution
  • indicators
  • regression analysis
  • nitrate
  • netherlands
  • nutrient accounting system

Cite this