Ontwikkeling van een indicator om te sturen op nitraat; gegevens en regressie-analyse op basis van twee meetseizoenen (2000-2001 en 2001-2002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het project STuren OP NITraat wordt gezocht naar verbanden tussen zogenaamde kandidaat-indicatoren voor de nitraatbelasting van het grondwater. Na analyse van de gegevens van twee meetseizoenen (2000/2001 en 2001/2002) komen in ieder geval de indelingen in drie Gt-groepen en vier bodemgroepen naar voren als verklarende factoren voor het niveauverschil in de gemeten nitraatconcentraties. Het nitraatgedeelte van de hoeveelheid Nmin in het najaar, gesommeerd over de drie bodemlagen (i.e. 0-90 cm), komt naar voren als het meest geschikt als indicator voor nitraatuitspoeling. Opschaling naar bedrijfsniveau resulteert in een voorspelling op basis van rekenregels van de bedrijfsgemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater met een veel lagere voorspelfout dan wanneer op puntniveau voorspellingen worden gedaan. Dit biedt zicht op een praktisch toepasbare indicator op bedrijfsniveau.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages73
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.866
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • animal manures
  • leaching
  • nitrates
  • groundwater pollution
  • indicators
  • regression analysis
  • nitrate
  • netherlands
  • nutrient accounting system

Cite this