Ontwikkeling van een emerging risks identificatie systeem : (resultaten 2006 en vervolgactiviteiten in 2007)

J.G. van der Roest, H.J.P. Marvin

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het beleid (Ministerie van LNV) heeft de wens geuit om vroegtijdig nieuwe problemen van voedselveiligheid te kunnen signaleren. Het huidige (4-jarige) Emerging Risks-onderzoek binnen het BO-programma maakt daar onderdeel van uit. In het jaar 2006 is een verdieping verricht naar indicatoren die van belang zijn voor identificatie van potentiële nieuwe en onvoorziene risico’s waarbij de visproductieketen en in het bijzonder de zalmproductieketen als voorbeeld is genomen. Daarnaast is tijdens een mini-conferentie de mening gepeild van en kennis uitgewisseld met experts over early warning systems afkomstig uit Nederland (RIKILT, VWA, RIVM, LEI, AFSG en TNO) en uit het buitenland (DEFRA (UK), EFSA (Italië), ECDC (Zweden) en FAO (Italië). Hierbij is ook gediscussieerd over de rol van de stakeholders en hun percepties met betrekking tot emerging risks. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek uit 2006 en geeft daarnaast inzicht in de vervolgactiviteiten die in 2007 zijn uitgevoerd
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherRIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid
  Number of pages13
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NameRapport / RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid
  PublisherRIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid
  No.2008.105

  Keywords

  • food safety
  • risk assessment
  • risk factors
  • fish industry
  • fish processing
  • salmon

  Cite this