Ontwikkeling van de landbouwstructuur

C.G.J. van Oostrom

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het model voor het prognotiseren van de landbouwstructuur in een gebied is ontwikkeld in het kader van de Midden-Brabant studie. Het model veronderstelt dat via simulatie van veranderingen op afzonderlijke bedrijven ontwikkelingen in de landbouwstructuur van een gebied kunnen worden bepaald. Hiervoor zijn een aantal functies opgesteld die zowel de kans op verandering als de mate van verandering beschrijven. Het model beschrijft veranderingen per periode van 4 jaar, waarbij de output van de ene periode de input van de volgende periode vormt. Het model geeft informatie met betrekking tot demografische gegevens (aantalsontwikkeling van bedrijven, leeftijdsopbouw van bedrljfshoofden en opvolgingssituatie). Hiervoor zijn geen functies opgesteld maar is volstaan met aannames ten aanzien van bedrijfsopheffing, opvolging etc. Daarnaast geeft het model uitkomsten met betrekking tot ontwikkelingen in bedrijfsgrootte (uitgedrukt in SBE en ha) en overgangen van het ene bedrijfstype naar het andere. Hierbij zijn 4 typen van bedrijven onderscheiden namelijk grondgebonden bedrijven, intensieve veehouderijbedrijven, gemengde bedrijven en tuinbouwbedrijven. De functies zijn geschat op basis van ontwikkelingen op 999 bedrijven zoals die hebben plaats gevonden gedurende de periode 1978 tot 1982. De uitkomsten met betrekking tot de grondgebonden bedrijven zijn in overeenstemming met de veronderstelling dat vooral het in stand houden van een inkomen en continuïteit van het bedrijf het handelen van de ondernemer bepalen. Bij de intensieve veehouderijbedrijven ligt het allemaal veel minder duidelijk. De verklarende factoren die hier zijn gebruikt te weten leeftijd ondernemer en opvolger, bedrijfsomvang, intensiteit grondgebruik, specialisatie, verkavelingstoestand en rechtsvorm zijn niet significant. Bedacht dient steeds te worden dat in dit model uitgegaan is van het landbouwbeleid zoals dat gold in de periode 1978 tot 1982. De gevolgen van de later ingestelde beperkingen voor wat betreft de intensieve veehouderij en de superheffing zijn dus niet ingecalculeerd.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherInstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
  Number of pages26
  Publication statusPublished - 1987

  Publication series

  NameNota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
  No.no. 1756

  Keywords

  • agricultural structure
  • agricultural development
  • agricultural policy
  • farming systems
  • farm structure
  • farm surveys
  • noord-brabant

  Cite this