Ontwikkeling van de bodemkwaliteit in Gelderland : trends in het Meetnet Bodemkwaliteit (1997-2010)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het rapport geeft een analyse van de toestand en trends in het meetnet bodemkwaliteit van de provincie Gelderland in de periode 1997-2010. Bij aanvang van het meetnet was het bodembeleid erop gericht dat de bodemkwaliteit niet verder verslechterde. De doelstelling van het meetnet was daarom het volgen van de trends. Het beleid heeft later vorm gekregen in wetten (KRW, Natura 2000, nitraatrichtlijn) die kwaliteitseisen stellen aan grond- en oppervlaktewater, en die maatregelen vragen als aan de eisen niet wordt voldaan. Conform de verwachting is geconstateerd dat de concentraties van stoffen die door de bodem sterk gebufferd worden niet veranderd zijn. Maatregelen in mestwetgeving hebben wel succes gehad want in het meetnet wordt al een daling van de kaliumconcentratie gevonden op zandgrond. Verder wordt een consistente daling van de cadmiumconcentratie gevonden wat een gevolg is van de verlaagde luchtverontreiniging met cadmium. Het rapport geeft suggesties voor toepassingsmogelijkheden van het meetnet voor het huidige beleid. Het huidige meetnet bodemkwaliteit heeft de functie van een 'early warning system' dat aangeeft dat bepaalde verbeteringen plaatsvinden maar dat de bodem nog heel lang stoffen zal blijven naleveren aan het grond- en oppervlaktewater.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages44
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2231
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • soil conservation
  • soil quality
  • monitoring
  • gelderland
  • soil conservation policy

Cite this