Ontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland van 2000-2004

F.J.J. Niewold

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de aantalsontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2000-2004. Van twee populaties (Gelderse Poort en Flevoland) werden, mede met hulp van vrijwilligers, ook gegevens verzameld over voortplanting, sterfte, dispersie, bijplaatsingen, verstoringen, vraatschade en enkele gedragsaspecten. Dankzij de herintroductie van 135 Elbebevers groeide het aantal minimaal aanwezige bevers van 128 in 2000 naar 220 in maart 2004, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 12%. Er is sprake van drie afzonderlijke populaties en twee nog onsamenhangende kerngebieden. Bij verdere groei zal binnen tien jaar sprake kunnen zijn van één aaneengesloten beverpopulatie in het Nederlandse rivierengebied. Kolonisatie van andere potentiële bevergebieden zal mede afhankelijk zijn van verdere herintroducties. Vanwege de geringe overlast, de belevingswaarde en de betekenis van bevers voor het verloop van een aantal natuurlijke processen, kan de terugkeer van de bever worden gezien als een voorbeeld van een succesvol herstel van natuurwaarden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages62
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.982
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • Castor fiber
  • population dynamics
  • introduced species
  • zoogeography
  • dispersal
  • Netherlands
  • gelderse poort
  • flevoland

Cite this