Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning

P. Wiersma, M. Roodbergen, P.W. Goedhart, B.J. Ens

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De NAM is in 2007 gestart met nieuwe aardgaswinning in het Waddenzeegebied en de Lauwersmeer. Hierbij wordt het principe van ‘hand aan de kraan’ gehanteerd: de gaswinning moet worden gestaakt wanneer blijkt dat er schadelijke effecten zijn op abiotische, dan wel biotische parameters. Daarom heeft de NAM aan SOVON Vogelonderzoek Nederland de opdracht gegeven vogelsoorten in het Waddengebied en de Lauwersmeer te monitoren en een plan op te stellen om deze gegevens te analyseren. Het gaat om gegevens van watervogels en broedvogels in de Lauwersmeer (en eventuele referentiegebieden) en het Waddengebied, waarbij onderscheid wordt gemaakt in gebieden met en zonder verwachte bodemdaling. Bij een poweranalyse wordt onderzocht welk effect, in dit geval een afname in aantallen vogels, statistisch nog aantoonbaar is. Er wordt in beginsel geen uitspraak gedaan over de oorzaak van het effect.
Original languageDutch
Place of PublicationBeek-Ubbergen
PublisherSOVON Vogelonderzoek Nederland
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameSOVON-onderzoeksrapport
PublisherSOVON Vogelonderzoek Nederland
No.2009/11

Keywords

  • birds
  • natural gas
  • extraction
  • subsidence
  • population decrease
  • statistical analysis
  • waterfowl
  • breeding places
  • wadden sea
  • lauwersmeergebied

Cite this