Ontwikkeling en stabiliteit van sublitorale mosselbanken, samenvattend eindrapport

A.C. Smaal, A.G. Brinkman, T. Schellekens, J.M. Jansen, A. Agüera García, M.R. van Stralen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is een verslag over onderzoek naar factoren die van belang zijn voor de stabiliteit van wilde sublitorale mosselbanken. Stabiliteit is gedefinieerd als de kans die eenmaal gevestigde wilde mosselbanken hebben om meerdere winters te overleven. In 2005 is op basis van ervaring een stabiliteitskaart opgesteld voor mosselbanken in de westelijke Waddenzee. Het habitatmodel is gericht op het verband tussen het voorkomen van (wilde) mosselen en de abiotische omstandigheden zoals zoutgehalte, diepte, stroming en slibgehalte van de bodem op de locaties waar mosselen werden aangetroffen. Een factor die moeilijk voorspelbaar is, maar die in de praktijk van groot belang kan zijn, is het wegspoelen van mosselen tijdens stormen.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages32
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C066/14

Keywords

  • mussel culture
  • habitats
  • wadden sea
  • models
  • fishing
  • nets

Cite this