Ontwikkeling en introductie van duurzame landschapsmaïstypen en -teeltsystemen : eindrapportage onderzoek 2007-2011

R.D. Timmer, J.A.M. Groten, M.C.M. Raaphorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2008 is in Friesland het project van start gegaan rondom de optimalisatie en de introductie van de teelt van “Landschapsmaïs”. Landschapsmaïs is de naam die is gekozen voor een kort type maïs (maximaal 1.80-2.00m) dat tevens een kort groeiseizoen heeft. Ten opzichte van de meer massale gangbare snijmaïsrassen heeft landschapsmaïs door deze specifieke eigenschappen enkele grote voordelen. De kortere plantlengte zorgt voor een meer open landschap, wat zeker in het Friese open weidegebied landschappelijk zijn waarde heeft. Maar ook elders in Nederland kan dit in specifieke gevallen zijn waarde hebben. Daarnaast heeft kortere maïs over het algemeen een hogere voederwaarde. Wat tot uitdrukking komt in een hoger drogestofgehalte, een hogere VEM/kgdrogestof en een hoger zetmeelgehalte. Het kortere groeiseizoen zorgt er voor dat dit type maïs later gezaaid of vroeger geoogst kan worden, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor een meer duurzame maïsteelt. Een betere ecologische duurzaamheid zal zich uiteindelijk vertalen in een betere bodemkwaliteit en minder verliezen naar de omgeving. Met de aangescherpte gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat en de achteruitgang in bodemkwaliteit is dit ook van belang voor de economische duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland. Tegenover de voordelen staat echter ook een groot nadeel. De kortere, minder massale maïs met een korter groeiseizoen blijft in opbrengst achter bij de gangbare maïstypen. Door optimalisatie van de teeltwijze van landschapsmaïs is het echter mogelijk het opbrengstverschil te verkleinen. Belangrijke factoren hierbij zijn het ras, het plantaantal en de plantverdeling. Daarnaast biedt het kortere groeiseizoen de mogelijkheid van een vóór- of nateelt, waarvan ook een opbrengst verkregen kan worden. Tot slot biedt de kortere plantlengte meer mogelijkheden voor het telen van maïs in mengteelt met andere gewassen.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages78
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • zea mays
  • maize
  • maize stover
  • varieties
  • cropping systems
  • catch crops
  • netherlands

Cite this