Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het project Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) een lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas is de verdamping geschat met een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden nagebootst. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehalten en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage worden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid. Voor de chrysantenteelt bleek dat de verdamping op de bedrijven in dit project met een factor 0.9 moet worden verlaagd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages74
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2369

Keywords

  • greenhouse horticulture
  • chrysanthemums
  • chrysanthemum
  • emission
  • simulation models
  • lysimeters
  • nitrogen
  • leaching
  • evaporation

Cite this