Ontwikkeling dieraantallen tot 2020; Provinciaal gedifferentieerde scenario’s

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de PAS wordt per provincie de depositieruimte en de behoefte aan ontwikkelingsruimte in 2020 en 2030 in kaart gebracht. Om de behoefte aan ontwikkelingsruimte te kunnen bepalen, is allereerst inzicht nodig in de te verwachten ontwikkeling van de veehouderij en de bijbehorende dieraantallen in 2020. Voor zowel de ontwikkeling van de melkvee- als de varkens- en de pluimveehouderij is door respectievelijk de provincie Friesland en de provincie Overijssel een scenario voor 2020 opgesteld. Echter, in deze scenario’s is geen rekening gehouden met provinciale verschillen. Om de te verwachten depositie per provincie zo nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen, is het daarom van belang dat de scenario’s met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van de veehouderij per provincie worden verfijnd. Het doel van dit onderzoek is de door de provincies Friesland en Overijssel ontwikkelde scenario’s met betrekking tot de ontwikkeling van de dieraantallen per provincie nader te onderbouwen en per provincie verder te verfijnen.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI Wageningen UR
Number of pages26
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameNota / LEI
PublisherLEI, Wageningen UR
No.14-087

Keywords

  • livestock numbers
  • livestock censuses
  • dairy cattle
  • poultry
  • pigs
  • farm size
  • provinces
  • netherlands

Cite this