Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid op Koeien & Kansen-bedrijven : fosfaat en organische stof

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op de melkveebedrijven die deelnemen aan het project ‘Koeien & Kansen’ werd onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid. Er was behoefte aan dit onderzoek om in beeld te krijgen of de maatregelen, die worden genomen op de bedrijven om de nutriënten (N en P) op efficiënte wijze te benutten, niet strijdig zijn met het behouden of verhogen van de bodemvruchtbaarheid. Een ander motief voor dit onderzoek is dat een goede bodemvruchtbaarheid van belang is als basis voor een efficiënt gebruik van nutriënten. In dit onderzoek is uitsluitend gekeken naar de ontwikkeling van het organisch stofgehalte van de bodem en van de fosfaattoestand, zoals aangegeven door het P-Al getal. Er is een analyse uitgevoerd van de ontwikkeling in de tijd. Dit werd gedaan voor ‘permanente’ graslandpercelen per bodemtype (zand, klei, veen en löss) en voor percelen waar gras en maïs worden afgewisseld.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherKoeien & Kansen
Number of pages42
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / Koeien & Kansen
PublisherKoeien & Kansen
No.nr. 73
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

 • dairy farming
 • soil fertility
 • grassland management
 • zea mays
 • phosphates
 • phosphorus fertilizers
 • organic matter
 • soil chemistry
 • sustainable land use
 • cropping systems
 • soil types

Cite this