Ontwikkelen met kwaliteit : indicatoren voor culturele vernieuwing en architectonische vormgeving

J. Kruit, M. Brinkhuijsen, H. van Blerck

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit onderzoek komt voort uit de wettelijke taak van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om het Rijk te confronteren met het effect van haar natuur- en landschapsbeleid. In het reguliere landschapsbeleid (Nota Ruimte, 2004) worden de begrippen architectonische vormgeving en culturele vernieuwing aangevoerd als deelaspecten van de kernkwaliteit culturele kwaliteit. Deze kernkwaliteit is een van de vier door het rijk benoemde aspecten van landschappelijke kwaliteit (natuurlijke-, culturele-, gebruiks- en belevingskwaliteit). Het PBL heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om het landschapsbeleid (op inhoud) te kunnen evalueren. Voor culturele vernieuwing en architectonische vormgeving, deelaspecten van de kernkwaliteit culturele kwaliteit, ontbreekt echter een beoordelingssystematiek
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages50
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.117

Keywords

  • landscape
  • architecture
  • design
  • culture
  • cultural development
  • landscape architecture
  • quality
  • indicators

Cite this