Ontwerpend landschapsonderzoek (OLO) voor Nederland in 2120 : een duiding van aard, achtergronden, meerwaarde en aanpak

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport omvat een nadere duiding van de methode van het “ontwerpend onderzoek”. Met als aanleiding het perspectief “Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120” (Baptist et al, 2019)., ontwerpend onderzoek is toegepast. Drie hoofdvragen staan centraal: wat is “ontwerpend onderzoek”?; wat is de meerwaarde van deze wijze van denken en doen?; hoe ziet een werkwijze voor het gebruik van het ontwerpend onderzoek er uit?In dit essay is de methode aangescherpt tot ontwerpend landschapsonderzoek geziende thematiek van de landschapsarchitectonische projecten bij Wageningen University & Research. Het maken van creatieve sprongen van het ‘nu’ naar het ‘straks’ en vice versa– waarbij inductie en deductie elkaar afwisselen – is cruciaal in ontwerpend onderzoek.De meerwaarde komt tot uiting bij de aanpak van de ongestructureerde problematiekvan de toekomstige (ruimtelijke) ontwikkeling. Ontwerpen maakt het mogelijk toestanden die nog niet kenbaar zijn nader op hun merites te onderzoeken. Ook de strategische betekenis voor wetenschappelijk onderzoek en advisering is belangrijk. Het maken van ontwerpen noodzaakt tot het integreren van bestaande wetenschappelijke kennis. Het toepassen in de praktijk betekent een “test” van de mate waarin die kennis daadwerkelijk soelaas biedt. Maar draagt ook bij aan het formuleren van nieuwe (praktijkgerichte) onderzoeksvragen waar bestaande kennis nog niet adequaat blijkt.---This report contains a further explanation of the method of “research through design”. The reason for writing this report is the perspective “A more natural future for the Netherlands in 2120” (Baptist et al, 2019), in which research through design has been applied. Three main questions are central: what is “research through design”?; what is the added value of this way of thinking and acting?; what does a working method for the use of research by design look like? In this essay, the method has been refined to research through landscape design in view of the themes of the landscape architectural projects at Wageningen University & Research. Making creative leaps from the existing situation to future situations and vice versa – where induction and deduction alternate – is crucial in research through design.The added value is expressed in the approach to the unstructured problems of future (spatial) development. Designing makes it possible to further examine situations that are not yet known. The strategic significance for scientific research and advice is also important. Making designs necessitates the integration of existing scientific knowledge. Applying it in practice means a “test” of the extent to which that knowledge actually helps in solving problems. But it also contributes to formulating new (practice-oriented) research questions where existing knowledge is not yet adequate.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages138
ISBN (Electronic)9789464474961
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3211
ISSN (Print)1566-7197

Cite this