Ontwerpen voor agroforestrysystemen in de melkveehouderij

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

We staan met elkaar voor de uitdaging om de voedselproductie sterk te verduurzamen,
met volop aandacht voor klimaat, biodiversiteit, en verbeterde kwaliteit van
lucht en water. Zo moet Nederland vanuit het Klimaatakkoord de emissies van
broeikasgassen met 55% reduceren in 2030 t.o.v. 1990, en in 2050 een netto
uitstoot hebben van nul. Bovendien zijn we op grond van het akkoord van Montreal
(2022) gebonden aan een sterke vergroting van de biodiversiteit. Daarnaast is in
het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vastgelegd dat 74% van de
stikstofgevoelige natuur in Nederland moet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.
Voor het behalen van deze doelen wordt een grote rol toegeschreven aan de
melkveehouderij. Niet alleen omdat de melkveehouderij verantwoordelijk is voor ruim
een derde van de uitstoot van broeikasgassen, stikstofoxiden (NOx) en ammoniak in
de Nederlndbouw (CBS, 2023), maar ook omdat de melkveehouderij met 1 miljoen
hectare landbouwgrond de grootste grondgebruiker van Nederland is. Hierom heeft
de sector een belangrijke rol in het realiseren van onze gemeenschappelijke opgaven.
Original languageDutch
PublisherWageningen University & Research
Number of pages32
Publication statusPublished - May 2024

Cite this