Ontwerp verdrogingsmeetnet in twee Twentse Natura 2000-gebieden: Achter de Voort - Agelerbroek - Voltherbroek en Bergvennen - Brecklenkampse veld

P.W.F.M. Hommel, R.W. de Waal, P.C. Jansen, H.P.J. Huiskes

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In twee Natura 2000-gebieden werden in het kader van het verdrogingsnetwerk van de Provincie Overijssel locaties voor nieuwe grondwatermeetpunten geselecteerd. Hiertoe werden in de botanische hot-spots van deze gebieden elf transecten vegetatiekundig en bodemkundig beschreven. Op basis van bestaande gegevens werd een inschatting gegeven van de lokale hydrologische omstandigheden en hun representativiteit voor de regionale hydrologie. Belangrijke criteria bij de selectie waren (1) het goed ontwikkeld voorkomen van de habitattypen die voor bovengenoemde gebieden zijn aangewezen en (2) het voorkomen van deze typen in een zo gaaf mogelijke landschappelijke context.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages71
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameAlterra
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2605

Keywords

  • hydrology
  • groundwater depletion
  • monitoring networks
  • groundwater
  • vegetation monitoring
  • vegetation
  • overijssel
  • twente

Cite this