Ontwerp van een vispasseerbare kantelstuw: de V-stuw

A.J.F. Hoitink, A. Dommerholt, P.G.M. Heuts, F.G.W.A. Ottburg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Waterschappen streven ernaar om het peilbeheer zo optimaal mogelijk te maken. In plaats van overtollig regenwater af te voeren in tijden van te veel water en water in te laten ten tijde van water tekort, streeft men naar het bergen en vasthouden van gebiedseigen en regenwater. Uit ecologisch oogpunt is het gewenst om de inlaat van ‘gebiedsvreemd water’ zo veel mogelijk te voorkomen. Veelal worden stuwen als kunstwerk geplaatst om water ‘vast te kunnen houden’ om de toevoer van water te beperken. Stuwen hebben als nadeel dat deze niet passeerbaar zijn voor vissen met als gevolg dat achterliggende gebieden niet bereikbaar zijn. Om dit te voorkomen is een nieuw soort kunstwerk ontwikkeld, de zogenaamde vispasseerbare kantelstuw, ook wel V-stuw genaamd. Deze stuw bestond alleen nog maar als concept. Het rapport legt verslag van een studie resulterend in een principe ontwerp van een vispasseerbare stuw
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherStowa
Number of pages35
ISBN (Print)9789057733505
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameSTOWA rapport
PublisherSTOWA
No.2007 04

Keywords

  • water management
  • weirs
  • fishes
  • fish migration
  • hydraulic structures
  • design
  • water level

Cite this