Ontwerp en toetsing van nieuwe bijmestsystemen voor aardappel op zand- en lössgrond

W.C.A. van Geel, B.M.A. Kroonen-Backbier, D.A. van der Schans, J.T. Malda

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

PPO en Altic voeren voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om ze gedurende twee jaar te toetsen in veldproeven. De focus ligt hierbij op N-bijmesting op basis van gewassensing (meting van de lichtreflectie door het gewas met een sensor).
Original languageDutch
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Edition19 juli
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 19 Jul 2012

Keywords

  • fertilizer application
  • potatoes
  • sensing
  • nitrogen
  • dressings
  • arable farming
  • field tests
  • experimental design

Cite this