Ontwerp beoordelingskader nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer

T.C.P. Melman, M. Hammers, J. Clement, A.M. Schmidt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat per 2016 operationeel moet zijn, worden door streekcollectieven gebiedsaanvragen ingediend die door de overheid beoordeeld moeten worden. Hiervoor is een beoordelingskader ontworpen. Ecologische effectiviteit en economische efficiëntie zijn hiervan belangrijke aspecten. Het beoordelingskader begint bij het benoemen van doelen, het identificeren van gebieden die hiervoor potenties hebben, kennis die nodig is over ecologische randvoorwaarden en loopt tot het beoordelen van de plannen voor het realiseren van omstandigheden waarmee die doelen gerealiseerd kunnen worden. Een schets van het beoordelingsproces wordt gegeven en aandachtspunten worden geformuleerd voor het verder doorontwikkelen van de beoordelingssystematiek. Omdat de overheid veel ruimte aan initiatieven van de collectieven wil geven is belangrijk dat de beoordelingssystematiek breed wordt gedragen en zowel door beoordelaars als de opstellers van de gebiedsaanvragen kan worden benaderd. Daartoe is ook een ontwerpschets gemaakt van een online kennis- en beoordelingssysteem.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages44
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2503
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • agri-environment schemes
  • cooperation
  • regions
  • assessment
  • monitoring

Cite this