Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden : monitoringsverslag 2000

J.H. Faber, J. Burgers, B. Aukema, J.M. Bodt, R.J.M. van Kats, D.R. Lammertsma, A.P. Noordam

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Na herinrichting van enkele uiterwaarden langs de Waal werden natuurwaarden en ecologische ontwikkeling in beeld gebracht door monitoring van ongewervelde dieren. Het onderzoek was gericht op het vaststellen van ontwikkelingen in de soortenrijkdom na ontkleiing. Ook werd het belang van evertebraten voor foeragerende vogels en zoogdieren bestudeerd. In de eerste jaren na ontkleiing werden nieuwe biotopen ingenomen door een groeiend aantal soorten. De fauna van vochtige, open oevers en droge, zandige plaatsen kende veel pionierssoorten, waaronder diverse met hoge natuurwaarde. Vooral onder spinnen, kevers en wespen werden zeldzame en bedreigde soorten aangetroffen. Zonder gericht beheer nemen de pioniermilieus in betekenis af na de vier eerste jaren. Al-dan-niet reliëfvolgend ontkleien heeft in deze beginperiode niet tot differentiatie geleid.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages58
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.287

Keywords

  • nature conservation
  • invertebrates
  • wetlands
  • fauna
  • clay
  • monitoring
  • netherlands
  • ecological engineering
  • river forelands

Cite this