Onderzoeksproject duurzame schelpdiervisserij (PRODUS). Deelproject 1A: Bepaling bestand mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2005

J.W.M. Wijsman, J.G. Jol

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Van 24 november tot en met 15 december 2005 is een bestandsopname van mosselen uitgevoerd in de Westelijke Waddenzee. In totaal zijn er 382 locaties bemonsterd waarvan 163 locaties met daadwerkelijk mosselen. Het totale bestand aan mosselen op de percelen was geschat op 14.89 miljoen kg (netto versgewicht). De bepaling van het bestand is uitgevoerd na de najaarszaadvisserij waar in totaal 16 miljoen kg (bruto) zaad is opgevist en verplaatst naar de percelen in de Waddenzee en de Oosterschelde. De hoeveelheid mosselen op de percelen is aanzienlijk lager dan de hoeveelheid die is aangetroffen in het najaar van 2004 (48 miljoen kg). Slechts een kleine fractie van het totale bestand (0.83 miljoen kg) was kleiner dan kleiner dan 1.5 cm, 8.89 miljoen kg had een schelplengte tussen de 1.5 en 4.5 cm en 5.15 miljoen kg was groter dan 4.5 cm. Een groot deel van de mosselen tussen 1.5 en 4.5 cm was mosselzaad. Van de 14.89 miljoen kg was 60% te karakteriseren als zaad, 6% als halfwas en 35% als consumptiemosselen.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages18
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameTechnisch rapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C004/07

Keywords

  • mytilus edulis
  • stocks
  • mussels
  • mussel culture
  • netherlands
  • wadden sea

Cite this