Onderzoeksagenda duurzame garnalenvisserij

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op 13 mei 2009 hebben het Ministerie van LNV, de gezamenlijke Producentenorganisaties voor de garnalenvisserij in Nederland, en de natuurorganisaties Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging het belang onderschreven van een gezamenlijk traject naar een verduurzaming van de garnalenvisserij. Hiertoe hebben zij een aantal afspraken ondertekend als start voor het opstellen van deze “Agenda naar een Duurzame garnalenvisserij”. Deze beleidsagenda kent een aantal korte termijn afspraken (t/m 2010) en voor de langere termijn (t/m 2020) wordt een transitietaakstelling neergezet. Eén van de afspraken voor de korte termijn is dat het noodzakelijk is dat er in 2009 een concrete onderzoeksagenda inclusief uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. De opstelling van deze onderzoeksagenda hangt samen met de het opstarten van onderzoek dat door LNV als voorwaarde opgenomen is in de NB-wetvergunning voor de garnalensector, en is tevens een voorwaarde in het Beheer en Managementplan (BMP) dat de garnalensector heeft opgesteld om te voldoen aan de criteria van MSC (Marine Stewardship Council)-certificering. Volgend uit het BMP MSC-certificering is reeds een Onderzoeksvoorstel opgesteld door de Kopgroep MSC Garnalen (27 maart 2009) waarin een inventarisatie van lopend en benodigd onderzoek wordt gepresenteerd. Daarnaast moet de onderzoeksagenda ondersteunend zijn aan de nog te maken langere termijn afspraken gericht op de verduurzaming van de garnalensector in 2020.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages33
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C102/09

Keywords

  • shellfish fisheries
  • shrimps
  • sustainable development
  • sustainability
  • multi-stakeholder processes
  • fishery policy

Cite this