Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard

A.G. Brinkman, M.J. Baptist

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Al vele jaren spelen er discussies over de ecologische kwaliteit van het Nederlandse Waddengebied. Vijftig jaar geleden speelde de mogelijke inpoldering. Contaminanten als dieldrin en PCB’s waren een belangrijk thema in de jaren erna en vanaf de jaren ’90 tot (deels) nu toe is schelpdiervisserij onderwerp van studie waarbij ook gesteld wordt dat er een verzanding van het systeem optreedt. Streefdoelen voor de waterkwaliteit zijn in de Kaderrichtlijn Water vastgelegd, het gehele Waddengebied (inclusief dus de Eems-Dollard) is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied, en is daarmee Natura2000-gebied. Hiermee zijn vele kwaliteitsdoelen geformuleerd, waarmee de beheerder verplicht wordt maatregelen te treffen opdat daar aan voldaan wordt.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages40
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C008/15

Keywords

  • estuaries
  • aquatic ecosystems
  • ecological restoration
  • wetlands
  • eems-dollard
  • research projects

Cite this