Onderzoek naar verschillen tussen effecten van lozingen uit VGS en GS op macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater

Reijer Hoijtink, Mark van Heukelum, Edwin Peeters

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de (verwachte verschillen tussen de) effecten van gescheiden rioolstelsels en verbeterd gescheiden rioolstelsels op de ecologisch belangrijke macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater. Deze groep van organismen geeft een goed beeld van de waterkwaliteit op de middellange termijn (weken tot maanden). Door op een groot aantal locaties bij zowel GS als VGS monsters te nemen, is de invloed van het type stelsel op de soortensamenstelling onderzocht. Acht waterschappen hebben aan het onderzoek deelgenomen door geschikte onderzoekslocaties te selecteren (aan de hand van vooraf vastgestelde criteria), hier onderzoek te doen naar de macrofaunasamenstelling en informatie over omgevingsvariabelen te verzamelen.
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherStichting RIONED
ISBN (Electronic)9789057737534
Publication statusPublished - 2017

Cite this