Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae : projectrapport van schadeonderzoek bij aspergeplanten met de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een perceel dat besmet is met Fusarium oxysporum of met quarantaine organismen zoals Meloidogyne chitwoodi (het maïswortelknobbelaaltje) of Meloidogyne fallax (het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje) is ongeschikt voor het opkweken van aspergeplanten. Daarnaast worden Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Heterodera betae (gele bietencysteaaltje) door de praktijk als zeer schadelijke aaltjessoorten beschouwd, omdat ze mogelijk (veel) opbrengstverlies kunnen veroorzaken. Teelt van aspergeplanten op percelen die besmet zijn met wortellesieaaltjes en/of met gele bietencysteaaltjes is naar de mening van de praktijk dan ook (te) risicovol. Bij percelen die (in lichte mate) met deze aaltjes zijn besmet, zal de plantenkweker de afweging maken of ze al of niet bruikbaar zijn voor de opkweek van aspergeplanten.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Number of pages37
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • vegetable growing
  • asparagus
  • plant protection
  • plant parasitic nematodes
  • meloidogyne chitwoodi
  • meloidogyne fallax
  • pratylenchus penetrans
  • heterodera
  • outturn
  • damage

Cite this