Onderzoek naar organochloor- en organofosforverbindingen in dierlijke vetten, levers en eieren : jaaroverzicht 1986

A.H. Roos, L.G.M.Th. Tuinstra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar organochloorverbindingen in rundvetten (n=48), varkensvetten (n=46), kalfsvetten (n=47), schapevetten (n=25), pluimveevetten (n=48) en eieren (n=48) en van het onderzoek naar organofosforverbindingen in runderlevers (n=24), varkenslevers (n=24), pluimveelevers (n=12) en eieren (n=8) verkregen in het kader van het LAC signaleringsprogramma VREK 1986. In de bijlagen B - D worden de frequentieverdeling, de mediaan (50% waarde) en het maximum gemeten gehalte gegeven. Overschrijding van een maximum toelaatbaar gehalte:(Bestrijdingsmiddelenwet) werd alleen gemeten voor lindaan in een kalfsvet. De overschrijding van het maximum toelaatbare gehalte voor lindaan en de incidenteel gemeten verhoogde gehalten zijn waarschijnlijk het gevolg van illegale toepassing van lindaan op dieren. De in het monitoringprogramma gehanteerde aktiegrens (helft maximum toelaatbare gehalte) werd overschreden voor 2,4,5-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 153) in een schapevet voor 2,3,4-2'4'5' hexachloorbifenyl (PCB 138) in een kalfsvet en voor hexachloorbenzeen in twee pluimveevetten. De besmetting met organochloorverbindingen is in het algemeen laag en ligt beneden de bepalingsgrens welke varieert van 0,01-0,10 mg/kg op vetbasis afhankelijk van de te meten verbindingen. De DDT besmetting in de varkensvetten, pluimveevetten en eieren is ten opzichte van de voorgaande verslagperiode afgenomen (Tuinstra). Organofosforverbindingen werden in levers, zijnde het indicatororgaan voor de aanwezigheid van deze verbindingen in vlees niet aangetoond. Ook in eieren werden geen organofosforverbindingen aangetoond.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages5
Publication statusPublished - 1987

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.87.20

Keywords

  • animal fat
  • eggs
  • liver
  • organochlorine compounds
  • organophosphorus compounds
  • contamination

Cite this