Onderzoek naar geïntegreerde vruchtwisselingssystemen op de noordoostelijke zanden dalgronden 1990-2000 : en afsluitend onderzoeksjaar 2001

K.H. Wijnholds, W. van den Berg, G.W. Korthals, J.G. Lamers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van geïntegreerde teeltsystemen voor de akkerbouw op de noordoostelijke zand- en dalgronden, waarbij met een zo gering mogelijke inzet van bestrijdings- en productiemiddelen een optimaal bedrijfsrendement wordt verkregen. Na twaalf jaar onderzoek op twee locaties lijkt alleen binnen de meest intensieve aardappelteelt van 1:2 grondontsmetting noodzakelijk, maar de ontsmettingsfrequentie kan zonder negatieve gevolgen naar 1:4 of 1:5. Verruiming van de aardappelteelt en frequentie van grondontsmetting laat de aantallen aardappelcysteaaltjes verminderen en de meeste andere aaltjes toenemen. De bekende opbrengstverlagende bodemschimmels als Verticillium dahliae, Colletotrichum coccodes en Rhizoctonia solani waren in belangrijke mate aanwezig. Hoe nauwer de rotatie, hoe meer Verticillium dahliae en hoe lager de aardappelopbrengst. Waarschijnlijk speelt hier interactie met nematoden een rol. Zonder bestrijding van met name vrijlevende nematoden als Pratylenchus spp. is de schade van Verticillium dahliae groter. Colletotrichum coccodes komt als verklaring voor de opbrengstverschillen tussen de rotaties op beide proefvelden naar voren. Waarschijnlijk werkt Colletotrichum coccodes vooral in combinatie met andere pathogenen, die de veroudering bevorderen. Bij de suikerbieten was de suikeropbrengst lager voor de hoogste frequenties aan suikerbieten. De opbrengstderving werd veroorzaakt door een verlaging van het plantgetal door aantasting van Aphanomyces, ondanks een bescherming van het suikerbietenzaad met hymexazool in de pil. Ook R. solani kan in een warm voorjaar het plantgetal reduceren.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
Number of pages59
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • rotations
  • arable farming
  • sandy soils
  • potatoes
  • sugarbeet
  • soilborne pathogens
  • plant diseases
  • plant pests

Cite this