Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos

S. Stuijfzand, E. van Ek, H. van Manen, P.W.F.M. Hommel, R.W. de Waal, J. van de Pol, J. Daling, T. Pelsma, E. Belien, A.F.M. Olsthoorn, U.G.W. Sass, J. den Ouden, M. Kuijper, S.A.M. van Rooij, H. Dijk, M. Jaarsma, A. Beemster, M. Zijlstra, A. van der Scheer, A. van der HoutL. de Groot, N. Bosma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbos (Provincie Flevoland). Het betreft een experimentele pilot in een jong kleibos. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Zo zijn onder semi-gecontroleerde omstandigheden de effecten van inundatietijdstip en -duur onderzocht op bodem, vegetatie en bodemfauna. Het onderzoek was erop gericht meer inzicht te bieden in de volgende vragen: - Wat zijn effecten van inundatie op natuur (jong kleibos), en in hoeverre spelen periode en duur een rol? - Kan dit type bossen worden ingezet voor de opvang (bergen of vasthouden) van water? En biedt dit ook kansen voor de natuur? - Wat zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw bos in gebieden die worden gereserveerd voor waterberging of -vasthouden? - Wat zijn gevolgen van een waterberging-natuurgebied op de omgeving? Dit rapport beschrijft de resultaten van de gehele onderzoeksperiode: medio 2004 tot medio 2007
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherMinisterie van Verkeer en Waterstaat
Number of pages136
ISBN (Print)9789036914208
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRWS Waterdienst rapport
PublisherMinisterie van Verkeer en Waterstaat [etc.]
No.nr. 007.015

Keywords

  • forests
  • clay soils
  • flooding
  • water storage
  • nature conservation
  • pilot projects
  • flevoland
  • ecohydrology
  • oostelijk flevoland
  • ecological engineering

Cite this