Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof: stikstof en natuurherstel

A.B. van den Burg, F. Berendse, H.F. van Dobben, J. Kros, R. Bobbink, J. Roelofs, B. Odé, C.A.M. van Swaay, H. Sierdsema, H.N. Siebel, W. de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om stikstofgevoelige natuurwaarden te kunnen behouden en herstellen moet de uitstoot van stikstof omlaag en zullen aanvullend natuurherstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Maar hoeveel de uitstoot moet verminderen en hoe effectief de herstelmaatregelen zijn, daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. Zeker is wel dat te lang wachten met het terugbrengen van de uitstoot zal leiden tot nog grotere schade waarbij nog meer soorten zullen verdwijnen. Zonder vaststelling van de ecologische randvoorwaarden is een besluit op basis van een integrale afweging van zowel natuur- als economische belangen niet mogelijk. In dit rapport geven we een overzicht van de mogelijkheden om met natuurherstelmaatregelen de natuurkwaliteit te verbeteren of te behouden, waarbij we duidelijk maken dat die maatregelen de effecten van stikstofdepositie meestal niet kunnen mitigeren. Daarnaast geven we op basis van doorrekeningen aan welke reductie van stikstofemissie op welke termijn nagestreefd moet worden om kwetsbare habitattypen en soorten te behouden.
Original languageDutch
Place of PublicationNetherlands
PublisherWereld Natuur Fonds
Number of pages49
ISBN (Electronic)9789074595995
Publication statusPublished - Apr 2021

Cite this