Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidigen vleeschprijs van 75 ct. voor mager vee, in de periode mei 1946 - april 1947

Anonymous,

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van het onderzoek was het berekenen van de kostprijs af-boerderij, in verschillende weidestreken van ons land, per kg melk met het in het gebied bestaande gemiddelde vetgehalte. Daar de uitbetaling van het melkgeld steeds plaats heeft naar vetgehalte, is ook de prijs per procent melkvet berekend. Hieruit is de prijs van melk met 3,3% vetgehalte voor elk gebied berekend, daar bij het vaststellen van de melkprijs van dit vetgehalte wordt uitgegaan. De productiekosten van melk en vlees hangen zodanig samen, dat de productiekosten van melk afzonderlijk niet te berekenen zijn. Derhalve dient van de gezamenlijke kosten de opbrengst van vlees afgetrokken te worden. De vleesprijs heeft dus onmiddellijke invloed op den kostprijs van de melk. Er is hier uitgegaan den de nieuwe vleesprijs van 75 cent per kg voor mager vee. Evenals b i j de berekening voor de akkerbouwgewassen zijn de opbrengsten uit specifieke- niet algemeen voorkomende - bedrijfsonderdelen buiten beschouwing gelaten. Zo is hier uitgegaan van het bedrijf waar afzet plaats heeft van slachtvee en van gebruiksvee, echter niet van fokvee.
Original languageDutch
Place of Publication's-Gravenhage
PublisherLandbouw-Economisch Instituut
Number of pages3
Publication statusPublished - 1946

Publication series

NameRapport / Landbouw-Economisch Instituut
No.no. 38

Keywords

  • milk
  • costs
  • prices
  • netherlands

Cite this