Onderzoek naar de werking van biologische meststoffen in de containerteelt

T.G.L. Aendekerk

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het aantal biologische organische meststoffen dat reeds op de markt is gebracht is vrij groot. De werkingsduur en welke voedingsstoffen vrijkomen is echter niet duidelijk. De fabrikanten geven bij hun producten aanbevelingen over de te gebruiken hoeveelheden , doch deze geadviseerde hoeveelheden voor deze organische meststoffen zijn vooral gebaseerd op de te verwachte mestbehoefte van het gewas. De teeltduur en de meststofbehoefte van siergewassen is sterk variabel. De keuze van het type meststof is afhankelijk van de werking van de meststof en de meststofbehoefte van het gewas. De boomkwekerijgewassen zijn ingedeeld naar meststofbehoefte. Deze zijn voor de teelt in de containers aangegeven in de reeds ontwikkelde adviesbasis. Voor korte teelten is de toepassing van de organische meststoffen meestal eenvoudiger. Uitgevoerd onderzoek met enkele De Ceuster Meststoffen (DCM) heeft dit reeds bewezen. Voor de langere teelten in potten en containers voor het uitgebreide aanbod van deze biologische organische meststoffen is meer inzicht noodzakelijk. Het doel van dit uit te voeren onderzoek is inzicht te krijgen in de werking van deze meststoffen die als leverantie van voedingsstoffen voor de plant kunnen dienen. Door dit inzicht kan het type meststof, de gewenste hoeveelheid en het tijdstip van aanwenden beter worden vastgesteld. In herfst en winter 2002/2003 werden de organische biologische meststoffen via incubatie onderzocht op hun werkingsduur en leverantie aan voedingsstoffen. In het laboratorium werden deze organische biologische meststoffen met veen geïncubeerd om het vrijkomen van de voedingsstoffen vast te leggen. Ook werd vastgesteld of door veen nutriënten werden geïmmobiliseerd of vastgelegd. In 2003 werd een vervolgonderzoek als één jarige teeltproef in containers uitgevoerd. Hierbij werd gestreefd naar optimalisatie van het meststoffen aanbod aan de behoefte van het gewas. Trappenproeven met doseringen van organische meststoffen werden ingezet. Analyses van de potgrond en gewas werden tijdens de teelt uitgevoerd. Tijdens de teelt werd aan de hand van de potgrondanalyses vastgesteld, met hoeveel biologische meststof moet worden gemest om een “goede groei “ van het gewas te verkrijgen
  Original languageDutch
  Place of PublicationBoskoop
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen
  Number of pages27
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • organic fertilizers
  • mode of action
  • container grown plants
  • ornamental plants

  Cite this