Onderzoek naar de kostprijzen van enkele groentegewassen en de druif : prijspeil voorjaar 1954

Anonymous,

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Gedurende de jaren 1947, 1948 en 1949 heeft een systematisch onderzoek naar de kostprijzen van de meeste groentegewassen plaats gehad. De basisgegevens voor deze berekeningen waren afkomstig van tijdschrijfboekhoudingen, die gedurende de oorlog door het Ministerie van Landbouw zijn geadministreerd en van materiaal, dat in 1947, 1948 en 1949 door middel van enquêtes is bijeengebracht. In 1950 zijn deze kostprijzen herleid tot het prijspeil van 1950, zonder dat echter veranderingen in de kwantitatieve gegevens werden aangebracht. Na I95O zijn slechts incidenteel herzieningen uitgevoerd. Reeds lang bestond echter behoefte aan een grondige herziening van de kostprijsberekeningen, waarbij de door middel van bedrijfsboekhoudingen en opbrengstonderzoek verzamelde gegevens een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren. Met dit rapport wordt - althans gedeeltelijk - in deze behoefte voorzien. Verwacht kan worden, dat eind 1956 de algehele herziening zal hebben plaats gehad. In dit rapport zijn de in 1954 herziene kostprijsberekeningen samengevat. Voor alle berekeningen is het prijspeil van voorjaar 1954 aangehouden.
Original languageDutch
Place of Publication's-Gravenhage
PublisherLandbouw-Economisch Instituut
Number of pages108
Publication statusPublished - 1955

Publication series

NameRapport / Landbouw-Economisch Instituut
No.nr. 216

Keywords

  • vegetables
  • grapes
  • production costs
  • prices
  • netherlands

Cite this