Onderzoek naar de grondwaterstandsdynamiek in NHI v2.1 : hoofdrapport

J. van Bakel, R. Pastoors, H.T.L. Massop, J. Hunink, J. Hoogewoud, T. Vergroesen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op 1 november 2010 is NHI versie 2.1 (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, versie 2.1) opgeleverd. In de rapportage is aangegeven dat de grondwaterstanden onvoldoende aansluiten bij de grondwaterstandsmetingen. Naast significante afwijkingen in het absolute niveau (GLG en GHG) vertonen de gesimuleerde grondwaterstanden in voor zoetwateraanvoer relevante gebieden te weinig dynamiek, mede volgens de regionale analyses die in 2010 door STOWA zijn gehouden (STOWA rapport 2011-06). Om dit nader te onderzoeken is door de NHI projectgroep een Task Force Grondwaterstandsdynamiek opgericht met specialisten van binnen en buiten NHI die als taak heeft om de grondwaterstandsdynamiek in NHI te analyseren en waar nodig en mogelijk voorstellen tot verbetering te doen.
  Original languageDutch
  PublisherNHI
  Number of pages10
  Publication statusPublished - 2012

  Keywords

  • groundwater level
  • hydrology
  • water systems
  • information systems

  Cite this