Onderzoek naar de gebruikswaarde van door bollenmijten beschadigde gladiolenknollen in de bloementeelt : voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006

P. Vink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In het seizoen 2005 werd in een aantal in Nederland geteelde partijen gladiolenknollen een aantasting geconstateerd waarbij sprake was van donkerbruine tot bijna zwarte strepen op de vliezige huiden. Aanvankelijk werd gedacht aan een aantasting door de schimmel Curvularia, maar nader onderzoek bij DiagnostiekService van PPO Bollen bracht aan het licht dat zich in de donkere strepen in de vliezige huiden volop kleine gaatjes bevonden. Het knolvlees was daaronder ook vaak plaatselijk aangevreten waardoor bij sommige knollen volop scab was ontstaan. In het knolvlees en tussen de vliezige huiden werden volop levende bollenmijten aangetroffen. Daarmee werd duidelijk dat primair sprake was van een vrij ernstige aantasting door de bollenmijt Rhizoglyphys. Het is bekend dat gladiolen door bollenmijten kunnen worden aangetast, maar dat is vrijwel altijd het geval bij de bloementeelt van gladiolen onder invloed van warme teeltomstandigheden vanuit besmette grond. Onder Nederlandse (buiten)omstandigheden is tijdens de knollenteelt in Nederland nog maar zelden een aantasting door bollenmijten waargenomen. In het verleden is eenmaal in 1992 en eenmaal in 1998 een dergelijke aantasting geconstateerd, maar omdat het toen om eenmalige gevallen ging is er niet zo veel aandacht aan geschonken. Navraag bracht aan het licht dat in 2005 in alle gevallen steeds sprake was van teelt van gladiolen met lelie als voorvrucht. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de besmetting van de grond met bollenmijten moet zijn voortgekomen uit een besmette lelieteelt in het voorgaande groeiseizoen. Een aansluitende knollenteelt onder uitzonderlijke warme zomeromstandigheden in Nederland heeft daarna geleidt tot de knolaantasting zoals vastgesteld bij de oogst van de knollen in 2005. Er is tot op dit moment echter geen onderzoekservaring m.b.t. bestrijding van bollenmijten in leverbare gladiolenknollen. Ook is niet bekend wat de schadelijkheid van bollenmijten is in de bloementeelt vanaf besmette knollen. Daarom is in het kader van het voortgezet diagnostisch onderzoek een met bollenmijten besmette partij gladiolen opgeplant om de schadelijkheid van Rhizoglyphys in de bloementeelt onder Nederlandse buitenomstandigheden na te gaan. Tevens is nagegaan of een behandeling van met bollenmijten besmette knollen met pirimifos-methyl (Actellic) voldoende in staat is om de bollenmijten voldoende te bestrijden zodat een besmetting geen nadelige gevolgen heeft voor de bloementeelt onder Nederlandse omstandigheden.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen en Bomen
  Number of pages13
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • mites
  • gladiolus
  • tubers
  • use value
  • diagnostics
  • ornamental bulbs
  • plant diseases

  Cite this