Onderzoek naar de ammoniak- en geuremissie van stallen LXI : stal voor vleeskalveren (witvlees productie)

A.G.C. Beurskens, J.M.G. Hol

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De Nederlandse overheid heeft tot doel gesteld dat de emissie van ammoniak t.o.v. het niveau van 2000 (157 kton) in 2010 tot 100 kton gedaald moet zijn. De bijdrage van de landbouw aan de NH3 emissie moet dan gedaald zijn tot 86%. Om deze emissiereductie te kunnen realiseren is o.a. de invoering van emissiebeperkende staltechnieken en -systemen noodzakelijk. De landbouwsector is tevens een belangrijke bron van geurhinder in Nederland. Ter ondersteuning van de regelgeving voor geurhinder door de veehouderij voert A&F geuremissiemetingen uit aan stalsystemen waar ook NH3 gemeten wordt. In dit kader, en ter onderbouwing van de resultaten van een eerdere emissiemeting in 1995 en 1996, werd onderzoek verricht naar de ammoniak- en geuremissie van een stal voor vleeskalveren (witvlees productie). Het betrof hier een stal met traditionele huisvesting, houten roosters en mestopvang onder de roosters. Het rantsoen bestond voornamelijk uit melk. In de bedrijfsvoering waren geen ammoniakemissiereducerende handelingen opgenomen.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherAgrotechnology & Food Sciences Group
  Number of pages52
  ISBN (Print)9789067548038
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations
  PublisherAgrotechnology & Food Sciences Group
  No.220

  Keywords

  • cattle husbandry
  • veal calves
  • meat production
  • calf housing
  • emission
  • odour emission
  • ammonia
  • ammonia emission
  • air quality

  Cite this