Onderzoek in de bosreservaten : betekenis voor het beheer : een verslag van interviews met beheerders van bos- en natuurterreinen

H. Koop, E.J. Al, A.F.M. van Hees

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de vragen en verwachtingen van het bosbeheer en bosbeleid te onderzoeken zijn twintig representanten van de regionale en lokale bosbouwpraktijk ondervraagd. Uit deze interviews komt naar voren dat in het Nederlandse bos de natuurfunctie de belangrijkste functie is. Beheersproblemen hebben vooral betrekking op natuurlijke verjonging, vermesting en verdroging, ruimtelijke variatie, en vitaliteit van het bos. De bekendheid met het Bosreservatenprogramma is groot. Uit de interviews kwam verder een aantal thema's voor het onderzoek in de bosreservaten naar voren, namelijk natuurlijke verjonging en de ontwikkeling in de jeugdfase; hoefdieren en kleine zoogdieren; ruimtelijke variatie en biodiversiteit; dood hout; concurrentie; en verzuring, vermesting en verdroging.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages47
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.5

Keywords

  • forests
  • nature reserves
  • forest management
  • nature conservation
  • forest policy
  • public relations
  • netherlands

Cite this