Onderzoek en maatwerk voor verdrogingsbestrijding op het landgoed `De Wildenborch'

H.J. Reit, P.C. Jansen, H.T.L. Massop, J.M.P.M. Peerboom

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Op landgoed De Wildenborch zijn verdrogingssignalen waargenomen. Onderzoek van het ecohydrologisch systeem toonde aan dat de grondwaterstanden zijn gedaald en dat een belangrijk gedeelte van de diepe kwelflux wordt afgevangen door aangrenzende waterlopen. In de humusprofielen was de calciumbuffer op veel plaatsen nagenoeg op, waardoor de verzuring zal toenemen. Hydrologisch modelonderzoek had tot doel een scenario te formuleren voor een optimaal peilbeheer. Gekozen is voor het opzetten van het peil in drie waterlopen. Tijdens het groeiseizoen wordt een flexibel peilbheer gevoerd. De te verwachten effecten voor de landbouw zijn relatief gering, terwijl er een positief effect is voor de natuur in de winter en het voorjaar.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)550-554
  JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
  Volume29
  Issue number19
  Publication statusPublished - 1996

  Keywords

  • chemical properties
  • ecology
  • groundwater
  • groundwater level
  • hydrology
  • regulation
  • ecohydrology
  • gelderland
  • water level
  • achterhoek

  Cite this